O nas

Kako se je vse začelo?

Ko je davnega 2003, SPK, vstopil v poslovni svet, dejansko nihče, še sam ustanovitelj ne, ni verjel, da bo klub postal organizacija, ki bo slovenskemu gospodarstvu, zmožna postavljati temelje uspešne prihodnosti na srbskem trgu.  SPK, se je ustanovil z namenom, da bi se slovenski gospodarstveniki, lažje organizirali na srbskem trgu, izmenjavali izkušnje, ter prebrodili težave na katere naletijo. Omenjeni, ustanoviteljski razlogi nastanka, so z določenimi pozitivnimi spremembami prisotni tudi dandanes. Sčasoma je udeležba srbskih podjetij v klubu, začela pridobivati na pomenu. V začetku, so to bila podjetja, ki so že sodelovala s predstavniki slovenskega gospodarstva v Srbiji, kasneje, tudi tista, ki so hotela delovati na slovenskem trgu. Raznolikost članstva, mimogrede ustvarja pestrost izzivov.

V minulih letih, je klub rasel, se razvijal, dograjeval ponudbo in dejavnosti, se neprekinjeno širil, ter se obenem prilagal željam in zahtevam članov. Danes, po skorajda šestnajstih letih delovanja, predstavlja, v poslovnih krogih Srbije in Slovenije, več kot pomemben in vpliven dejavnik.

Dejavnosti so seveda raznovrstne in se razvijajo v dveh enakovrednih smereh. Ena je usmerjena v organizacijo dogodkov, na katerih se člani zbirajo, mrežijo, ter nadgrajujejo poznanstva, ob tem pa izmenjujejo izkušnje te informacije, se izobražujejo in oblikujejo prihodnost, nadaljevanje sodelovanja. S tem namenom, klub organizira sestanke z različnimi vsebinami, seminarje in okrogle mize, na katerih sodelujejo pomembni predsatvniki, ne samo iz Srbije in Slovenije, ampak širše. Enako velja za sodelovanje med raznoraznimi srbskimi združenji.

Smernice drugega pola pa vsebujejo raznolike dejavnosti vzpostavitve stikov ”eden na enega”, takoimenovano delovanje kluba s posameznimi podjetji, ki se srečujejo s problemi,  z reševanji slednjih,  s katerimi se le-ti soočajo, pa jim klub lahko  veliko pomaga. Enako velja za podporo pri iskanju morebitnih partnerjev za sodelovanje. S takšnim načinom dela, klub lastnim članom podarja dodatne vrednosti, saj je tudi v obdobju popolne informacijske tehnologije, najtežje najti pravega posameznika, s katerim se da dogovoriti, ali pa narediti dober posel.  Konec koncev, je vedno človek tisti, s katerim se pogovarjamo, in poslovno sodelujemo.

Nadaljujemo po isti poti. Le hitrost, energija in entuziazem, so pri tem še večji. Slovenski poslovni klub, lahko ponosno poudari, da je, vsaj kar se števila članov tiče, že tretji največji  slovenski klub na svetu. Neprestano ga nadgrajujejo vizije o rasti končnih ciljev , vztrajnost in zvestoba, povezani  z željo končnega rrezultata. Klub je vsem članom, tako podpora, kot ponos.

Prijateljski, predvsem interaktivni stiki med člani, vzorno sodelovanje z državnimi ustanovami, tako Srbije, kot Slovenije, gospodarskimi zbornicami, poslovnimi združenji, različna, športno-kulturna sodelovanja, svetovanja in izobraževanja, so ob pravočasnem prenosu informacij, ter visoki etični stopnji, ključni pri kakršni koli odločitvi. Prav ta dejstva, pa SPK, potrjuje in označuje obenem.

Lastno poslovno dejavnost, SPK nadgrajuje s kvalitetnimi dobrinami, ki pripomorejo k sprostitvi in zabavi vseh njenih članov in prijateljev. Martinovanje in novoletni koktajl, sta med izbranimi dogodki tista, ki si zaslužita krilatici nenadomestljivo, oziroma neizogibno! Sledeč doktrini, da se ne sme biti z rezultati nikoli popolnoma zadovoljen, SPK, vedno stremi k še boljšemu in kakovostnejšemu.

Poslanstvo Slovenskega poslovnega kluba je ustvarjanje uspešnih zgodb. V vsakem trenutku je pripravljen podjetjem pomagati pri ustvarjanju možnosti za dodatna vlaganja na trgu, ki prav zaradi možnega vstopa Srbije v EU, postaja vse bolj zanimiv. Z neoporečnim ugledom ter kvalitetnim delom, je klub postavil izredno visoke standarde, ter z njimi poslal vsem razumljivo sporočilo, da je organizacija, na katero se je možno nasloniti.

“Smo glas in podpora, slovensko-srbskemu gospodarskemu sodelovanju, nezrušljivi most, med gospodarstvi dveh držav.”

Statut Slovenskega poslovnega kluba si lahko pogledate OVDE.