Privilegije članova

Privilegije članova
  • Mesečni sastanci članova uz prisustvo eminentnih ličnosti iz sveta politike, privrede, javnog života i kulture, na kojima se takođe predstavljaju uspešni poslovni subjekti
  • Mesečni radni doručci – obrada teme iz određene oblasti
  • Sportsko-poslovna druženja sa domaćim i stranim poslovnim asocijacijama
  • Dnevni elektronski informator o privrednim događanjima u regiji – „eKapija“
  • Usluge rezervacija sa značajnim popustima u preko deset hotela
  • Različiti popusti i ponude
  • Međusobna promocija i povezivanje članova
  • Povezivanje članova sa državnim i drugim institucijama
  • Mesečni izveštaji i analize o konjunkturnim kretanjima, koje obuhvataju podatke kao što su kretanje cena i inflacija, troškovi rada, robna razmena, industrijska proizvodnja i slično
  • Ekonomski i pravni saveti u vezi sa poslovanjem na srpskom tržištu