Poslovanje u Srbiji

Prednosti poslovanja u Srbiji

Povoljan geografski položaj

  • strateška lokacija za proboj na tržišta Evrope, Azije i Bliskog Istoka
  • položaj na granici EU i raskrsnici koridora 10 i 7

Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

Potpisani Sporazumi o slobodnoj trgovini

Stabilan i restrukturiran finansijski sistem

Povoljan poreski sistem – stopa poreza na profit 15%, na zarade 12%, na dodatu vrednost 20%

Jednostavna procedura u spoljnoj trgovini i stranim ulaganjima

Jednostavna procedura osnivanja i registracije preduzeća kod Agencije za privredne registre

Obrazovana i jeftina radna snaga

Stabilan i održiv privredni rast

Niska i stabilizovana inflacija

Veliko poverenje investitora, koje se odražava u stalnom rastu stranih ulaganja

Pojednostavljeni propisi o spoljnoj trgovini i stranim ulaganjima

Poslovno okruženje – zakoni i sporazumi
Uslovi poslovanja

Carinski sistem

Zakon o ulaganjima

Strana ulaganja

Zakon o zadrugama

Zakon o privrednim komorama

Zakono zaštiti zemljišta

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o izmenama i dopunama zakona o hipoteci

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Devizni sistem

Javne nabavke

Javno-privatno partnerstvo i koncesije

Konkurencija

Državna pomoć

Tržište kapitala

Poreski sistem

Slobodne zone

  • Zakon o slobodnim zonama
  • Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
  • Uredba o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područa slobodne zone
  • Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom
  • Uredba o usklađivanju nomenkalture Carinske tarife za 2013
  • Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone
  • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobađanja kod PDV sa pravom odbitka predhodnog poreza
  • Carinski postupak u slobodnim zonama