O nama

Kako je sve počelo?

Kada je 2003. godine ušao u poslovni svet praktično niko, pa čak ni sami osnivači, nije verovao da će SPK postati organizacija koja slovenačkoj privredi postavlja temelje za uspešnu budućnost na srpskom tržištu. SPK je nastao sa ciljem da se slovenački privrednici lakše snađu na srpskom tržištu, razmene iskustva i prebrode poteškoće na koje nailaze. Ti, osnivački, razlozi postojanja SPK su sa nekim varijacijama prisutni i danas. Vremenom je učešće srpskih firmi u članstvu počelo da dobija na značaju i to su prvo bile kompanije koje sarađuju sa predstavnicima slovenačke privrede ovde, a zatim i one koje žele da budu predstavnici srpske privrede u Sloveniji. Raznovrsnost članstva neprestano stvara i raznovrsnost izazova.

S godinama je SPK rastao, razvijao je svoju ponudu i aktivnosti, neprekidno se širio, prilagođavao se željama i zahtevima svojih članova. Danas posle šestnaest godina delovanja, predstavlja značajan i uticajan faktor u poslovnim krugovima u Srbiji i Sloveniji.

Aktivnosti SPK su raznovrsne i razvijaju se u dva osnovna pravca. Jedan pravac se ogleda u organizovanju događaja na kojima se članovi okupljaju, umrežavaju, produbljuju svoja poznanstva, međusobno razmenjuju iskustva i informacije, edukuju i kreiraju mogućnosti za buduću poslovnu saradnju. U tom smislu klub organizuje sastanke raznovrsnih sadržaja, seminare i okrugle stolove sa učešćem eminentnih predstavnika, ne samo iz Srbije i Slovenije nego i šire, te uspešno sarađuje sa drugim poslovnim asocijacijama u Srbiji.

Drugi pravac razvoja obuhvata aktivnosti uspostavljanja kontakata „jedan na jedan“, tj. rad kluba sa pojedinačnim kompanijama ponaosob na iznalaženju rešenja za specifične probleme sa kojima se članovi susreću, a čijem prevazilaženju SPK može da doprinese, kao i pružanje podrške kompanijama u pronalaženju potencijalnih partnera za saradnju. Na ovaj način klub pruža i bonus vrednost svojim članovima, jer i u ovo doba, doba naprednih tehnologija, ipak je najteže pronaći pravu osobu sa kojom će se dogovoriti i ostvariti dobar posao. Na kraju svega, čovek je taj koji sa drugim čovekom pravi i ostvaruje poslovni dogovor.

Nastavljajući u istom smeru, povećanim tempom, energijom i entuzijazmom, klub sa ponosom može da istakne da je po broju članova Slovenački poslovni klub treći u svetu. Krasi ga vizija u postavljanju ciljeva, istrajnost i posvećenost u njihovom dostizanju i neposrednom realizovanju. Svojim članovima SPK je oslonac, podrška i ponos.

Prijateljske i interaktivne veze između članica, saradnja sa državnim organima Srbije i Slovenije, te privrednim komorama i poslovnim udruženjima, sportsko-poslovno-kulturni susreti, edukovanja i savetovanja, pravovremeno prenošenje informacija i moralnost u donošenju svake odluke – sve je to ono što ga iznova potvrđuje i karakteriše.

Svoje poslovne aktivnosti SPK nadograđuje dodatnim sadržajima koji doprinose opuštanju i zabavi njegovih članova i prijatelja. Martinovanje i novogodišnji koktel su događaji uz koje obavezno stoje odrednice „nezamenljiv“ i „nezaobilazan“. Vođen doktrinom da se rezultatima nikada ne sme biti u potpunosti zadovoljan, SPK uvek čini još više i još bolje.

Misija Slovenačkog poslovnog kluba je stvaranje uspešnih priča. Uvek je spreman da preduzećima pomogne u stvaranju mogućnosti za dodatne investicije na tržištu koje, zbog budućeg ulaska Srbije u Evropsku uniju, postaje sve zanimljivije. Besprekornim ugledom i kvalitetnim radom SPK je uspostavio visoke standarde i šalje jasnu poruku da je organizacija od poverenja na koju se može osloniti.

„Mi smo glas i podrška slovenačko-srpskoj privrednoj saradnji, neraskidivi most između privreda dve države!“

Pogledajte statut Slovenačkog poslovnog kluba OVDE.