Istorija

Kako je sve počelo

Priča o Klubu ima i istoriju, koja je naravno započeta u kafani, a inicijativa za klub je data 26. septembra 2002. godine na sastanku u Predstavništvu Privredne komore Slovenije uz prisustvo 20 direktora preduzeća.
Osnivačka skupština, odnosno prvi poslovni susret održan je 20. februara 2003. godine u beogradskom restoranu „Aero klub“.

Za prvog predsednika je izabran Jure Toplak, direktor predstavništva „Gorenja“, koga je 16.11.2004. nasledio Vladimir Kravčuk, direktor Mercator S, koji je o prvom predsedniku rekao: „Čast je biti predsednik posle Toplaka.“

Operativni deo celog projekta „nosio“ je Dmitar Polovina, izuzetno zaslužan za uspeh Kluba i veliki borac za naplatu članarine.

 Naravno, izuzetno je važno navesti Osnivače kluba:

 1. Vladimir Kravčuk, Mercator S
 2. Jure Toplak, Gorenje
 3. Vitoslav Černovšek, Vegrad Beograd
 4. Rado Šuštar, Ilirika investment
 5. Peter Potočnik, DELO
 6. Dmitar Polovina, GZS/SPK
 7. Vladimir Čeh, Pristop
 8. Marko Krajnčič, Kapital Investment
 9. Borislav Tadić, KEMA-Puconi
 10. Igor Mlakar, DCB-Helios
 11. Tomaž Primožič, Feršped Beograd
 12. Zlatko Posavec, Mura Beograd
 13. Tanja Stamenković, GZS