Digitalni radni sastanak – Makroekonomska kretanja privrede Republike Srbije u kontekstu pandemije COVID-19

Digitalni radni sastanak – Makroekonomska kretanja privrede Republike Srbije u kontekstu pandemije COVID-19

Digitalni radni sastanak na temu „Makroekonomska kretanja privrede Republike Srbije u kontekstu pandemije COVID-19“ organizovan je u saradnji sa Helenskim Poslovnim Udruženjem, Švajcarsko-srpskom trgovinskom komorom (ŠSTK), Hrvatskim poslovnim klubom (HPK), Belgijsko-srpskom poslovnom asocijacijom (BSPA) i sa predstavnicima Ministarstva finansija Republike Srbije i Privredne komore Srbije (PKS).

Događaj su otvorili organizatori, predstavnici pet bilateralnih poslovnih udruženja, predsednica SPK-a, mag. Danijela Fišakov, predsednica HPK, Marija Radulović, predsednik UO Helenskog privrednog udruženja Srbije, Stylianos Zakof, član UO ŠSTK, Edin Dačić, predsednik BSPA, Hugo Van Veghel.

Na radnom sastanku učesnicima su se obratili Ognjen Popović, v.d. pomoćnika ministra finansija u Vladi Republike Srbije, i Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS-a, i predstavili tekuća, kao i očekivana, kretanja domaće privrede.

Prvi gost, gospodin Ognjen Popović, naveo je da je ukupna vrednost državne podrške privredi u 2020. godini iznosila 12,9 % BDP-a i da treći paket podrške ove godine iznosi 4,5 % BDP. Ovom prilikom je istakao da su osnovni ciljevi mera podrške privredi, između ostalih, i očuvanje privrednih kapaciteta i likvidnosti, naročito u sektoru mikro, malih i srednjih privrednih subjekata. Naglasio je da Ministarstvo finansija sprovodi odgovornu fiskalnu politiku i da nastavlja sa intenziviranjem reformskih procesa u cilju saniranja posledica COVID-19 pandemije na ekonomiju i omogućavanja dalje održivog razvoja srpske privrede.
Tri ključna reformska cilja Ministarstva finansija su novi Zakon o digitalizaciji, e-fakture i izmene zakona koje se tiču finansijskog sistema. Svoje izlaganje je završio uz napomenu da je komunikacija države sa privredom ključna za zajedničko pronalaženje rešenja koja će omogućiti dalje unapređenje domaćeg poslovnog okruženja.

Drugi gost, gospodin Vesović, predstavio je osnovne makroekonomske podatke domaće ekonomije: u prvom kvartalu 2021. godine procena stopa rasta BDP-a Republike Srbije iznosi 1,2 % i naglasio da je Srbija jedina od zemalja regiona Zapadnog Balkana za koju se procenjuje oporavak od posledica pandemija već u 2021. godini. Kada je u pitanju spoljnotrgovinska razmena, Vesović je naglasio da je ukupan izvoz Srbije u 2020. godini samo neznatno niži u odnosu na prethodnu godinu: za oko 3% i da je Srbija u prvom kvartalu 2021. godine zabeležila rast izvoza od 13,8 % u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine. Naročito je istakao da je sektor usluga jedan od pokretača privrednog oporavka zemlje tokom pandemije. U 2020. godini, suficit u razmeni ovog sektora sa inostranstvom iznosio je 1,1 milijardi evra. Vesović je poručio da brzi razvoj IKT usluga iz godine u godinu daje sve veći doprinos ovom suficitu.

Nakon prezentacija, okupljene firme-članice privrednih udruženja, imale su priliku da direktno postave pitanja predstavnicima državnih organa. Čuli smo mnoštvo kvalitetnih odgovora.

Zaista uspešno organizovan i održan dijalog između privrede i države!