WEBINAR „Nova Coface poslovna rešenja” – Coface Srbija

WEBINAR „Nova Coface poslovna rešenja” – Coface Srbija

Online vebinar na temu „Nova Coface poslovna rešenja“ je organizovan u saradnji sa našim članom Coface Srbija. Predstavljena je nova Coface platforma za procenu rizika koja klijentima omogućava stručne analize rizika i pristup jedinstvenoj globalnoj informacionoj mreži koja pomaže njihovim klijentima da donose najbolje poslovne odluke.

Nakon kratkog pozdravljanja svih prisutnih od stane nas kao organizatora, predsednica SPK-a, mag. Danijela Fišakov je predala reč gospodinu Đorđu Živanoviću, Country Manager Srbije i Crne Gore, Coface Srbija. Gospodin Živanović nas je upoznao sa globalnim ekonomskim trendovima, koji sektori su trenutno najviše pogođeni i koji sektori najviše rastu u dobi epidemije, uz poseban akcenat na razvoj BDP u Adriatic Regionu sa fokusom na Srbiju.

Nakon prve sesije reč je preuzela gospođa Milka Zakić, Sales Manager Coface Srbija, koja je predstavila nova Coface poslovna rešenja. Nova rešenja mogu u velikoj meri pomoći kompanijama da smanje svoj rizik u poslovanju. U pitanju su ekspertski izveštaji sa ekskluzivnim informacijama iz Osiguranja potraživanja koja se odnose na DRA izveštaje i Kreditna mišljenja. U nastavku svog izlaganja, gospođa Zakić je prezentovala i ostale proizvode kompanije Coface, a to su osnovni kreditni izvestaji, Monitoring kompanija i usluga profesionalne naplate potraživanja.

Coface spada u jednu od tri najveće svetske kompanije za osiguranje potraživanja i upravo iz osiguranja potraživanja proizilazi ova usluga naplate potraživanja.

Na kraju webinara usledila je kratka diskusija vezana za ekonomske trendove i za to šta sve možemo u budućnosti očekivati sa posebnim osvrtom na Srbiju i Sloveniju.

Ukoliko niste bili u mogćnosti da prisustvujete ovom webinaru, a želite da saznate više i detaljnije se upoznate sa Coface platformom za procenu rizika, isti možete pogledati na našem youtoube kanalu.